Майбутні зміни в отриманні ліцензії на рентгенДІЯР України (ДКЯР) було підготовлено проєкт закону “Про радіаційний захист”. Наразі його запропоновано для публічного розгляду.
Новий документ, який підготували фахівці із Державної інспекції ядерного регулювання, має замінити закон “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання”, який є дещо застарілим, а також доповнити та модернізувати чинний закон “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”.
Далі у статі будуть розглянуті нововведення, описані у даному документі.
Основні акценти законопроєкту від ДІЯРУ
Ініціативна група сформулювала у документі низку змін. Їх можна об’єднати у наступні пункти:

  • опис і точне визначення ситуацій, пов’язаних з опроміненням (тим, яке наразі існує, плановим та аварійним);
  • затвердження ключових умов радіаційного захисту та актуальних обмежень щодо еквівалентної дози та граничних доз у разі планового опромінення (такі дози окремо розраховані для робітників, що працюють з джерелами іонізуючого випромінювання — ДІВ, а також решти населення);
  • затвердження референтних значень опромінення для різних випадків;
  • впровадження алгоритмів захисту для персоналу, який працює із ДІВ;
  • опис запобіжних заходів, які мають бути реалізовані за умови застосування рентгенівських променів в медичних цілях;
  • запровадження основних критеріїв для можливості роботи із ДІВ без державного регулювання.

Зміни в отриманні ліцензії на рентген
У разі прийняття законопроєкту й набуття ним чинності очікується, що певних змін зазнає й процедура ліцензування рентгенівських апаратів, які використовуються у медичній практиці. Наразі для використання у лікарській діяльності більшості рентгенапаратів необхідно мати ліцензію. Ліцензія на рентген видається ДІЯР України. Ліцензування вимагає оформлення документів, які підтверджують спроможність дотримуватися умов та правил роботи з рентгенівськими апаратами.Також на цей час необхідно надавати органу, що ліцензує, докази забезпечення матеріальними, грошовими, кадровими та іншими ресурсами згідно із вимогами до ядерної та радіаційної безпеки.
Описані зміни мають на меті зробити процес контролю застосування джерел іонізуючого випромінювання більш прозорим.
На сьогодні проєкт затверджено постановою ВР України № 1165-IX від другого лютого 2021 року, й він знаходиться на етапі громадського обговорення.

Источник: 

http://news2000.org.ua/

Добавлено:

8.11.21 - 15:56

Рейтинг: